Liepājas Centrālie kapi

E-pasta adrese
kapsetu.parvalde@liepaja.lv
Mājas lapa
www.liepaja.lv
Adrese
K. Zāles laukums 6, Liepāja
Tel. numurs
63424533
Informācija pieejama pateicoties
Liepājas kapsētu pārvaldei

Plānots digitalizēt 2018.gadā