Lietošanas noteikumi

Mājas lapas lietošanas noteikumi
Atsauces šajos lietošanas noteikumos uz "CEMETY" un "mēs" ir atsauces uz SIA “CEMETY”, reģistrācijas Nr. 40103618951, juridiskā adrese Straumēni 3-15, Zaķumuiža, Ropažu nov., Latvija, LV-2133.
Šajā lapā (kopā visiem tajā minētiem dokumentiem) ir noteikti CEMETY tīmekļa vietnes www.cemety.lv , www.cemety.lt (turpmāk tekstā - "mājaslapa") lietošanas noteikumi. Šie noteikumi attiecas uz visiem mūsu mājaslapas lietotājiem un apmeklētājiem. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos lietošanas noteikumus, pirms sākat izmantot mūsu mājaslapu. Izmantojot mūsu mājaslapu, jūs apstiprināt, ka piekrītat šiem lietošanas noteikumiem. Ja jūs nepiekrītat šiem lietošanas noteikumiem, lūdzu, neizmantojiet mūsu mājaslapu.
1. Piekļuve mūsu mājaslapai
CEMETY nevar garantēt, ka mūsu mājaslapa vai mājaslapas, ar kurām tā ir saistīta, vienmēr būs jums pieejamas. CEMETY patur tiesības bez iepriekšējā brīdinājuma mainīt un apturēt mājaslapu. CEMETY neuzņemas atbildību, ja kāda iemesla dēļ mūsu mājaslapa vai citi nav pieejama jebkurā laikā.
2.	Paļaušanās uz ievietoto informāciju
2.1.	Mūsu mājaslapa ir pieejama daudziem lietotājiem, tādēļ tās pamatmērķis ir sniegt vispārēju informāciju par CEMETY, norādot, ko mēs darām un kā mēs to paveicam, sniegt informāciju par aktuālajiem piedāvājumiem, kā arī atbalstīt uzņēmējdarbības procesus mūsu organizācijas iekšienē un ārpus tās.
2.2.	Lai gan CEMETY cenšas nodrošināt, ka publicēšanas laikā šī vispārīgā informācija un piedāvājumi mūsu mājaslapā ir precīza, jebkura mūsu mājaslapā esošā informācija jebkurā brīdī var būt novecojusi vai nepilnīga. Ja jūs uzskatāt, ka jebkāda informācija mūsu mājaslapā ir neprecīza, lūdzu, informējiet CEMETY, un mēs to izvērtēsim. CEMETY neuzņemas atbildību, kas izriet no jebkādas paļaušanās uz vispārīgu informāciju, kas ir ievietota mūsu mājaslapā.
2.3.	Izvietojot savā mājaslapā personiskus komentārus, statistikas analīzes, korporatīvos datus un citus trešās puses materiālus, mēs nekontrolējam un ne vienmēr apstiprinām to saturu vai atklājumus. CEMETY neuzņemas atbildību par šādu materiālu precizitāti.
2.4.	Mājaslapas saturs var tikt mainīts, un CEMETY veic saprātīgus pasākumus, lai regulāri atjauninātu informāciju par aktuālajiem piedāvājumiem. Par jebkuru neprecizitāti lūdzam ziņot CEMETY.
3. Preču zīmes un intelektuālais īpašums
3.1.	Mūsu mājaslapā izmantotie un izvietotie logotipi un preču zīmes ir mūsu reģistrētās un nereģistrētās preču zīmes vai citu personu preču zīmes. Jūs nedrīkstat izmantot šīs preču zīmes bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas vai attiecīgās (-o) preču zīmes (-u) īpašnieka (-u) atļaujas.
3.2.	CEMETY ir šis mājaslapas un ar to saistītās tehniskās infrastruktūras un publicētā materiāla intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieks vai licenciāts. Šie darbi ir aizsargāti ar autortiesību likumiem. Visas tiesības ir rezervētas.
3.3.	Ievērojot turpmāk izklāstītos ierobežojumus, jūs varat lejupielādēt, apskatīt un drukāt materiālus no mūsu tīmekļa vietnēm, lai tikai personīgos un nekomerciālos nolūkos vai iekšējai nekomerciālai apritei jūsu organizācijā. Cita lietošana nav atļauta bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Bez mūsu iepriekšējās rakstiskas piekrišanas nav atļauts izmantot mūsu tīmekļa vietnē izvietotos materiālus vai to daļas komerciāliem nolūkiem.
3.4.	Jūs nedrīkstat nekādā veidā pārveidot papīra vai digitālās kopijas no jebkādiem materiāliem, kuri tiek izdrukāti vai lejupielādēti no mūsu mājaslapas. Jūs nedrīkstat izmantot nekādas ilustrācijas, fotogrāfijas, video vai audio failus vai jebkuru grafiku atsevišķi no jebkura pavadoša teksta.
3.5.	Neviena preču zīme, autortiesības vai citi īpašumtiesību paziņojumi, kas ietverti mūsu tīmekļa vietnē esošajos materiālos vai parādās šajos materiālos, nedrīkst būt pilnīgi vai daļēji izmainīti vai dzēsti.
3.6.	Atļauja reproducēt materiālu neattiecas uz materiālu, kas identificēts kā piederīgs trešajām pusēm, pirms šādu materiālu reproducēšanas jums ir jāsaņem attiecīgo īpašnieku atļauja.
3.7.	Ja jūs drukājat, kopējat vai lejupielādējat jebkuru mūsu vietnes daļu, pārkāpjot šos lietošanas noteikumus, jūsu tiesības izmantot mūsu mājaslapu nekavējoties tiks pārtrauktas un jums jāiznīcina visas jūsu tādējādi iegūto materiālu kopijas.
4. Pieejamība
CEMETY mērķis ir padarīt mūsu mājaslapu un materiālu pieejamu pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam. Mēs cenšamies nodrošināt, lai mūsu mājaslapa tiktu pārbaudīta visās bieži izmantotajās pārlūkprogrammās un vairākos ekrāna lasītājos, taču, lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja jūs izmantojat vecāku vai novecojušo pārlūka versiju, mājaslapas saturs var būt nepilnīgs.
5. Mūsu atbildība
Materiāls, kas redzams mūsu mājaslapā, tiek nodrošināts bez jebkādām garantijām, nosacījumiem vai garantijām attiecībā uz tā precizitāti. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jebkādiem tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies jebkuram lietotājam saistībā ar mūsu mājaslapu vai saistībā ar mūsu mājaslapas izmantošanu, nespēju izmantot to vai ar kādu no saistītajām mājaslapām un jebkādiem materiāliem ieskaitot, bet ne tikai, ienākumu vai ieņēmumu zudumu; peļņas zudumu; paredzamo ietaupījumu zudumu; datu zudumu; nemateriālās vērtības zudumu.
6. Neatļauta lietošana
6.1.	Jūs varat izmantot mūsu mājaslapu tikai likumīgiem mērķiem. Jūs nedrīkstat izmantot mūsu mājaslapu:
*	jebkādā veidā, kas pārkāpj visus piemērojamos vietējos, nacionālos vai starptautiskos tiesību aktus vai noteikumus;
*	jebkādā veidā, kas ir nelikumīgs, krāpniecisks vai kaitīgs citiem lietotājiem, vai tam ir nelikumīgs, krāpniecisks vai kaitējošs mērķis vai iznākums.
*	pārsūtīt vai sūtīt jebkuru nevēlamu vai neatļautu reklāmu vai reklāmas materiālus vai jebkādu citu līdzīgu solījumu (surogātpastu).
*	apzināti pārsūtīt jebkādus datus, nosūtīt vai augšupielādēt jebkādu materiālu, kurā ir vīrusi, Trojas zirgi, tārpi, spiegprogrammatūras vai citas kaitīgas programmas vai līdzīgs datora kods, kas paredzēts, lai nelabvēlīgi ietekmētu jebkura datora programmatūras vai aparatūras darbību.
6.2.	Jums nav tiesību piekļūt bez autorizācijas, traucēt, bojāt vai izjaukt jebkuru mūsu mājaslapas daļu; jebkuru iekārtu vai tīklu, kurā tiek uzglabātas mūsu mājaslapa; jebkura programmatūra, ko izmanto mūsu mājaslapas uzturēšanā; vai jebkuru iekārtu vai tīklu vai programmatūru, kas pieder vai ko izmanto trešā persona.
7. Informācija par jums un jūsu apmeklējumiem mūsu mājaslapā
CEMETY apstrādā informāciju par jums saskaņā ar mūsu privātuma politiku. Izmantojot mūsu mājaslapu, jūs piekrītat šādai apstrādei un jūs garantē, ka visi jūsu sniegtie dati ir precīzi.
8. Vīrusi, datora ļaunprātīga izmantošana un citi pārkāpumi
8.1.	Jūs nedrīkstat ļaunprātīgi izmantot mūsu mājaslapu, apzināti ieviešot vīrusus un citu programmatūru, kas ir ļaunprātīgi vai tehnoloģiski kaitīga. Jūs nedrīkstat mēģināt iegūt nesankcionētu piekļuvi mūsu mājaslapai, serverim, kurā tiek saglabāta mājaslapa, vai jebkuru serveri, datoru vai datubāzi, kas ir pievienota mūsu mājaslapai. Jūs nedrīkstat uzbrukt mūsu tīmekļa vietnēm, izmantojot pakalpojuma atteices uzbrukumu (DOS) vai izplatītu pakalpojuma atteices uzbrukumu (DDOS).
8.2.	CEMETY var ziņot par šādiem pārkāpumiem attiecīgajām tiesībsargājošajām iestādēm, un mēs sadarbosimies ar šīm iestādēm, atklājot jūsu identitāti. Šāda pārkāpuma gadījumā jūsu tiesības izmantot mūsu mājaslapu tiks pārtrauktas nekavējoties.
8.3.	CEMETY neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, ko radījis izplatīts pakalpojuma atteices uzbrukums, vīrusi vai cita tehnoloģiski kaitīga programmatūra, kas var inficēt jūsu datortehniku, datorprogrammas, datus, tajā skaitā lejupielādējot jebkuru mājaslapā ievietoto materiālu. Izmantojot internetu, jums ir jānodrošina atbilstoša aizsardzība pret vīrusiem un jāveic citi drošības pasākumi.
9. Saikne ar mūsu mājaslapu
9.1.	Jūs varat saistīt materiālu ar mūsu mājaslapu, ja vien jūs rīkojaties godīgi un likumīgi, nekaitējot mūsu reputācijai vai neizmantojot to, bet jūs nedrīkstat izveidot saiti tādā veidā, lai norādītu uz jebkādu asociāciju ar mums vai apliecinājumu no mūsu puses, ja tādu nav.
9.2.	CEMETY patur tiesības atsaukt saiknes atļauju bez iepriekšēja brīdinājuma.
9.3.	Ja vēlaties izmantot materiālus mūsu mājaslapā šajos noteikumos neminētajos veidos, lūdzu, nosūtiet pieprasījumu uz adresi info@cemety.lv vai info@cemety.lt .
10. Apturēšana un izbeigšana
10.1.	Mēs pēc saviem ieskatiem noteiksim, vai ir bijuši šo noteikumu pārkāpumi, izmantojot mūsu mājaslapu. Ja noticis šo noteikumu pārkāpums, mēs paturam tiesības var rīkoties tā, kā mēs uzskatām par vajadzīgu.
10.2.	Šo noteikumu neievērošana ir būtisks lietošanas noteikumu, saskaņā ar kuriem jums ir atļauts izmantot mūsu mājaslapu, pārkāpums. Pārkāpuma gadījumā mēs varam veikt visas vai jebkuru no sekojošām darbībām:
*	tūlītēja, pagaidu vai pastāvīgu mūsu mājaslapas lietošanas tiesību atsaukšana.
*	visu jūsu ievietoto ziņu vai materiālu nekavējoša, īslaicīga vai pastāvīga dzēšana no mūsu mājaslapas.
*	brīdinājums.
*	tiesvedība pret jums par visu izdevumu atlīdzināšanu, ko rādija pārkāpums (tajā skaitā, bet ne tikai, pamatotas administratīvās un juridiskās izmaksas).
*	ziņošana tiesībsargājošām iestādēm.
10.3.	CEMETY neuzņemas atbildību par darbībām, kas veiktas, reaģējot uz šo noteikumu pārkāpumiem. Šajos noteikumos aprakstītā atbildes rīcība nav ierobežota, un mēs varam veikt jebkādas citas darbības, kuras mēs pamatoti uzskatām par piemērotām.
11. Vispārējā informācija
11.1.	CEMETY jebkurā laikā var pārskatīt šos lietošanas noteikumus, izmainot šo lapu. Daži no noteikumiem, kas ietverti šajos lietošanas noteikumos, var tikt aizstāti ar noteikumiem vai paziņojumiem, kas publicēti citur mūsu mājaslapā.
11.2.	Latvijas Republikas tiesām būs ekskluzīva jurisdikcija attiecībā uz jebkuru prasību, kas rodas vai saistīta ar mūsu mājas lapas apmeklējumu, lai gan CEMETY patur tiesības celt prasību pret jums par šo nosacījumu pārkāpšanu jūsu mītnes valstī vai citā attiecīgajā valstī.
Ja kāds no šiem lietošanas noteikumiem nonāk pretrunā ar normatīvo regulējumu, šāds noteikums tiks uzskatīts par izslēgtu no šiem lietošanas noteikumiem. Tas neietekmēs noteikumu spēkā esamību, likumību un izpildāmību.
CEMETY rūpējas par Jūsu personas datu aizsardzību un ievēro Jūsu privātumu. Lasīt vairāk Mūsu privātuma politikā ir izklāstīti pamati, uz kuriem balstoties, mēs apstrādāsim visus par Jums iegūtos vai Jūsu sniegtos personas datus. Lūdzu, rūpīgi izlasiet privātuma politiku, lai izprastu mūsu viedokli un rīcību attiecībā uz Jūsu personas datiem un to apstrādi. Vispārīga datu aizsardzības regula, kā arī citu piemērojamo privātuma un datu apstrādes noteikumu izpratnē, datu pārzinis ir SIA “CEMETY”, reģistrācijas Nr. 40103618951, juridiskā adrese Straumēni 3-15, Zaķumuiža, Ropažu nov., Latvija, LV-2133. Ja Jums ir kādi jautājumi saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, Jūs varat sazināties ar mums, rakstot uz info@cemety.lv, ka arī uz mūsu adresi.