Asaru kapsēta

Vieta (Sektorius, Eilė, Kapo nr.) : 00 / 000 / 0

Anna Blaus 1888 - 1965

Nuotraukos

Papildoma informacija

Additional information abouty deceased for now is empty.